Sağlıkta düzenlemelerle ilgili kanun teklifi komisyonda

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaptığı sunumda, sosyal ve ekonomik dönüşüm, hızla gelişen teknoloji ve değişen, artan ihtiyaçlar dolayısıyla her sistemin sürekli revizyona tabi tutulması gerektiğini söyledi.

Kanun teklifinin, ebelerin görev tanımlarının güncellenmesinden hastaların ilaç temininin kolaylaştırılmasına, sağlık personelinin motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan ödemelerden hastane hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesine kadar pek çok konu başlığını içerdiğini anlatan Usta, “Kanun teklifimiz, hem vatandaşlarımızın daha etkin sağlık hizmeti almasını sağlamak hem sağlık personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi hem de sağlık sistemimizin daha iyi, etkin ve verimli işlemesi için hazırlanmıştır.” diye konuştu.

Usta, teklifle diş tabiplerinin ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi çalıştırabilmelerine, ebelerin normal doğuma daha aktif katılmalarının teminine, acil tıp ana dal uzmanlarının yoğun bakım yan dal uzmanlığı yapabilmesine, beşeri tıbbi ürün imaline ve bu amaçla laboratuvar ve fabrika açmaya yetkili tüzel kişilerin taşıması gereken nitelik ve koşulların şartlarının Sağlık Bakanlığınca belirlenmesine olanak sağlandığını kaydetti.

İlaç analizlerinin piyasaya arzı sonrasında yapılmasına, ruhsatlandırma sürecinin hızlandırılarak hastaların ilaca daha hızlı erişimine dair mevzuatın, uyumlaştırılmak istendiğini belirten Usta, yerli ve milli ilaç üretimlerinin hızlandırılmasına kadar birçok konuyla ilgili düzenleme yapıldığını aktardı.

İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların, çağdaş uygulamalar doğrultusunda tadil edilmesinin de amaçlandığını dile getiren Usta, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla ruhsatsız veya yetkisiz olarak sağlık hizmeti veren veya verdirenler ile sağlık hizmetlerini Bakanlıkça belirlenen esaslara göre sunmayanlara yönelik yaptırımların güncellenerek, caydırıcılığının artırılması için düzenleme yapıldığını vurguladı.

Leyla Şahin Usta, “Umarız bu teklifimizle birlikte yasalaşan kanunumuz, hem sağlık çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza sunmaya çalıştığımız hizmetlerimizin daha iyi ve kaliteli hale gelmesine vesile olur.” dedi.

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçildi.

 

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir